Adakah kamu rasa pembelajaran secara PJJ lebih senang berbanding dengan fulltime?