Adakah kamu rasa pembelajaran secara PJJ lebih senang berbanding dengan fulltime?

20 Januari 2012

SELAMAT TAHUN BARU CINA

Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan sejuang di UPSI. Harap rakan-rakan dapat mengjalankan tugas dengan gembira pada tahun 2012.

18 Disember 2011PENGENALAN

            Hari ini saya mengajar karangan. Saya menggunakan teknik soal jawab untuk membolehkan murid mencari isi untuk karangan yang bertajuk “satu kemalangan”. Saya juga menggalakkan murid supaya menulis karangan dengan isi yang difikirkan sendiri untuk meperolehi markah yang lebih.

KEKUATAN

            Saya pandai menggunakan soal jawab untuk membantu murid mendapatkan isi yang bertajuk ‘satu kemalangan’. Saya menggunakan kaedah ini disebabkan kebanyakkan murid tidak tahu bagamana hendak menulis karangan yang sedemikian. Dengan sesi soal jawab,maka murid mempunyai isi yang cukup untuk menulis karangan.

KELEMAHAN

            Saya rasa kali ini saya tiada apa-apa kelemahan kerana saya mendapati kesemua murid termasuklah murid yang paling lemah juga dapat menulis karangan ini. 

LANGKAH MENGATASI 

            Tiada.

11 Disember 2011PENGENALAN

            Hari ini saya akan mengajar kelas satu tentang “Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita”. Saya akan meminta murid menaakul apakah akan berlaku jika hanya terdapat sejenis tumbuhan sahaja di dunia ini.

KEKUATAN

            Saya kali ini membawa murid-murid keluar dari bilik darjah untuk terus menikmati pelbagai jenis tumbuhan di sekeliling sekolah. Selain itu,semasa mengajar,saya juga menerapkan nilai-nilai sayang akan benda-benda di sekeliling kita untuk mencipta satu kawasan yang selesa ditinggal.

KELEMAHAN

            Terdapat dua orang murid suka berlari-lari semasa di luar bilik darjah dan perlu saya sentiasa mengingat kembali peraturan yang telah saya tetapkan sebelum keluar dari bilik darjah. Suara mereka terlalu bising semasa di luar bilik darjah. 

LANGKAH MENGATASI 

            Saya akan meminta murid yang “aktif” mengikut di sisi saya pada kali akan datang supaya saya dapat mengkawal mereka agar displin dapat dikawal. Selain itu,saya juga akan menegaskan peraturan semasa di luar bilik darjah untuk mengelakkan kebisingan murid menjejaskan kelas lain.

10 Disember 2011PENGENALAN
            Hari ini saya  menjalankan  pengajaran subjek Matematik di kelas lima Kuning dengan tajuk “masa”, sebelum memulakan pengajaran saya,saya telah membawa masuk satu jam dinding yang sudah rosak untuk memudahkan penarangan satu kepada murid format jam.

KEKUATAN
            Penjelasan saya jelas dan ringkas memudahkan kefahaman murid. Saya juga menggunakan jam dinding yang rosak membantu saya semasa saya membuat penerangan sambil memutarkan jam pendek, ini membolehkan murid yang lemah juga dapat memahami konsep dan format masa iaitu 12 jam dan 24 jam.  Saya berjaya mengajar topik ini kerana selepas saya memberikan kerja latihan, 19 daripada 19 semua dapat menjawab.

KELEMAHAN
            Masa tidak cukup bagi mereka menyiapkan latihan kerana saya menggunakan masa untuk memberi 5 orang murid keluar untuk menunjukkan jam dinding dan putarkan jam mengikut masa yang ditentukan murid-murid lain.  

LANGKAH MENGATASI 
            Saya akan mengawal masa aktiviti-aktiviti pengayaan bagi membolehkan mereka mempunyai masa yang cukupi untuk menjawap latihan saya.

06 Disember 2011PENGENALAN

            Hari ini saya  menjalankan  mikropengajaran pada tajuk “Putrajaya”, sebelum memulakan pengajaran saya,saya telah menunjukkan beberapa eeping gambar yang coraknya unik kepada pelajar saya untuk set induksi.

KEKUATAN

            Saya dapat menggunakan computer dan projector untuk tayangkan gambar yang berwarna untuk menarik perhatian murid. Selain itu,saya juga dapat melayari internet untuk memaparkan informasi tentang Putrajaya seperti bilangan penduduk dan sebagainya..

KELEMAHAN

            Saya menggunakan masa yang agak lama untuk buka projector menyebabkan murid terpaksa menunggu untuk melihat gambar. Saya juga memerhati pegerakan kecil saya banyak, ini akan mengurangkan keberkesanan pengajaran saya.

LANGKAH MENGATASI 

            Saya akan melatih seorang murid untuk menghidupkan projector dahulu jika perlu digunapakai seminit sebelum memasukki kelas, ini dapat mengurangkan masa untuk murid tertunggu-tunggu dan jimatkan masa untuk terus mangajar. Selain, pergerakan kecil saya akan dikurangkan agar murid dapat menumpulkan perhatian sepenuhnya untuk mempelajari sesuatu topic yang baru.  

30 November 2011


Refleksi Makropengajaran Sains Tahun 6 Merah Yang dijalankan pada 14.02.2011

PENGENALAN

            Hari ini saya  menjalankan  eksperimen tentang kelajuan iaitu dalam tajuk Daya Dan Gerakan setelah mereka memperlajari jarak ditetapkan dan cara pergerakan menentukan masa yang tiba di destinasi.

KEKUATAN

            Saya dapat mengawal displin kelas sebelum,semasa dan selepas eksperimen.  saya telah beri arahan yang cukup jelas sebelum mulanya eksperimen. Saya juga membahagikan kumpulan supaya kesemua murid dapat menjalankan. Kesemua murid patut arahan saya.

KELEMAHAN

            Saya menggunakan masa yang lebih untuk menyiapkan eksperimen ini. Saya jangka boleh siap dalam masa 30 minit,akan tetapi,saya menggunakan masa lebih 10 minit daripada itu kerana terlupa untuk mengira masa bagi mereka (murid-murid) rehat setelah menjalankan eksperimen di padang.

LANGKAH MENGATASI 

            Jika ada eksperimen yang serupa dengan perlu turun ke padang atau perlu dijalankan di luar makmal, saya akan memasukan masa untuk beratur,pergi dan balik serta masa rehat bagi murid-murid supaya tidak menjejaskan kelas yang selepas kelas saya.

Murid A menggunakan cara lari manakala murid B gunakan cara jalan kaki membezakan masa sampai ke destinasi.

29 November 2011


Refleksi Makropengajaran Sains Tahun 6 Merah Yang Dijalankan Pada 03.01.2011

PENGENALAN

            Saya telah menjalankan rancangan pengajaran Sains ini di kelas saya iaitu kelas 6 Merah. Dalam kelas ini terdapat 26 orang murid. Sebelum menjalankan pengajaran dan pembelajaran ini, saya menunjukkan beberapa keeping gambar untuk menarik perhatian mereka. Seterus itu saya guna teknik soal jawab untuk memulakan pengajaran saya iaitu membincangkan interaksi antara hidupan dan menerangkan persaingan adalah satu interaksi.

KEKUATAN

            Saya berjaya menjelaskan konsep interaksi dengan menggunakan kaedah soal jawab dan juga simulasi. Saya melibatkan murid secara aktif dalam pengajaran saya dan mereka lebih seronok dan mudah faham akan konsep yang saya ajar.

KELEMAHAN

            Suara yang agak bising dan telah menjejaskan proses pembelajaran dan pelajaran di kelas sebelah adalah kelemahan saya kerana tidak dapat mengawal displin murid-murid. Selain itu, semasa menjalankan simulasi, arahan saya tidak cukup jelas menyebabkan ada dua tiga orang murid tidak faham akan arahan saya.

LANGKAH MENGATASI 

            Saya akan menuliskan arahan saya pada kertas mah-jong atau menggunakkan computer untuk papar di screen pada kelas akan datang dan bukan secara lisan sahaja. Saya percaya dengan tulisan yang cukup besar dapat membantu saya dalam memberi arahan dan seterusnya memudahkan pengajaran saya di kelas 6M.

28 September 2011

KSSR Tahun 2

Saya baru menghadiri kursus sains KSSR (Kulikulum Standard Sekolah Rendah) tahun 2 minggu ini, pada pendapat saya, program KSSR amat baik untuk transformasi dalam mata pelajaran sains di sekolah rendah.